Jook & Nona Oval Monogram Cuff Giveaway Rules

Jook & Nona Oval Monogram Cuff Giveaway Rules

OFFISIELLE REGLER

INGEN KJØP NØDVENDIG1. Hvordan delta: Denne konkurransen begynner 12:00 PM. CST 23. september 2013 og avsluttes 23:59 PM EST 29. september 2013. For å komme inn på nettet, gå til The Daily South og følg instruksjonene for å sende inn din 'originale historie' under kommentarfeltet i blogginnlegget. Begrens en oppføring per person eller e-postkonto. Oppføringer blir sponsors eneste eiendom, og ingen vil bli bekreftet. Ved å delta garanterer deltaker at hans eller hennes oppføring (1) er original og ikke krenker immaterielle rettigheter til noen tredjepart, (2) ikke har blitt publisert i noe medium eller (3) ikke har vunnet en pris.

2. DOMMING: Alle bidrag vil bli bedømt av Southern Living-redaktører, basert på følgende kriterier: Originalitet (25%); Kreativitet (50%); og hensiktsmessighet for å konkurrere tema (25%). I tilfelle uavgjort, vil en ekstra 'tie-breaker' -dommer bestemme vinneren blant alle slike uavhengige oppføringer ved hjelp av bedømmelseskriteriene ovenfor. Ufullstendige og / eller unøyaktige oppføringer og oppføringer som ikke overholder alle reglene, kan diskvalifiseres. Dommeravgjørelser er endelige og bindende. Vinneren vil bli varslet via e-post 27. september 2013.

3. KVALIFISERING: Åpent for lovlige innbyggere i 50 USA og District of Columbia som er 19 år eller eldre ved innreise ('Deltaker (e)'). Ugyldig der det er forbudt ved lov. Ansatte hos Sponsor og dets salgsfremmende partnere og deres respektive foreldre, tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer (og medlemmer av deres nærmeste familie og / eller de som bor i samme husstand til hver slik ansatt) er ikke kvalifiserte.

4. PRIS OG TILPASSET VEDTAK: Vinneren mottar en Jook & Nona Oval Monogram Mansjett. Omtrentlig detaljverdi: $ 95. Alle andre utgifter som ikke er spesifisert her, er vinnerenes ansvar. ALLE SKATTER ER VINNERENS ENESTE ANSVAR. Prisen deles ut uten garanti, uttrykkelig eller underforstått, av noe slag.

5. BETINGELSER FOR DELTAKELSE: Ingen overføring, tildeling eller erstatning av en premie er tillatt, bortsett fra at Sponsor forbeholder seg retten til å erstatte premie (eller premiekomponent) for en vare av lik eller større verdi etter sponsors eget skjønn. Ingenting i disse offisielle konkurransereglene forplikter Sponsor til å publisere eller på annen måte bruke noen bidrag sendt inn i forbindelse med denne konkurransen. Alle føderale, statlige og lokale lover og regler gjelder. Deltakerne godtar å være bundet av vilkårene i disse offisielle reglene og av sponsorens avgjørelser, som er endelige og bindende for alle forhold som gjelder denne konkurransen. Ved å delta, representerer deltaker at ethvert essay, og annet materiale som sendes inn som en del av deltakerens konkurranseinnlegg, er originalt og ikke vil utgjøre ærekrenkelse eller innbrudd i personvernet eller på annen måte krenke rettighetene til noen tredjepart, og at deltakeren eier eller har rettighetene til å formidle enhver rett og tittel i slikt essay og annet materiale. I tillegg gir Entrant til Sponsor en ikke-eksklusiv, verdensomspennende royalty-fri lisens for å redigere, publisere, markedsføre, publisere når som helst i fremtiden og ellers bruke inngangens innsendte essay, sammen med inngangsnavnet. , likhet, biografisk informasjon og annen informasjon gitt av Deltaker, i alle medier for mulig redaksjonell, salgsfremmende eller reklameformål, uten ytterligere tillatelse, varsel eller kompensasjon (unntatt der det er forbudt ved lov). Potensiell vinner, som en betingelse for å motta en premie, kan også kreves å signere og returnere en bekreftelse på kvalifisering, en ansvarsfrigivelse og der det er lovlig tillatt en publiseringsfrigivelse og bekreftelse av en lisens som angitt ovenfor innen 7 dager etter datoen for første forsøk på varsling, som blant annet bekrefter følgende: (a) oppførsel ikke ærekrenker eller angriper personvernet til noen part; (b) inngang bryter ikke rettighetene til noen tredjepart; og (c) essayet og annet innsendt materiale er originalt og har aldri blitt publisert, og bidraget har aldri vunnet en pris. Unnlatelse av å overholde denne fristen kan føre til tap av premien og valg av en alternativ vinner. Retur av en hvilken som helst premie / premiemelding som ikke kan leveres kan føre til diskvalifisering og valg av en alternativ vinner. Aksept av prisen utgjør tillatelse for Sponsor og dets byråer til å bruke Vinnerens navn og / eller likhet, biografisk informasjon, essay, annet materiale sendt inn for reklame og salgsfremmende formål uten ekstra kompensasjon, med mindre det er forbudt ved lov. Ved å delta i og / eller akseptere premien, godtar deltakere og vinnere å holde sponsor og dets kampanjepartnere, dets direktører, offiserer, ansatte og tildeler ufarlige for ansvar, skader eller krav for skade eller tap til enhver person eller eiendom som er knyttet til, i sin helhet eller delvis, direkte eller indirekte, deltakelse i denne konkurransen, aksept og / eller påfølgende bruk eller misbruk, eller tilstand av noen av de tildelte premiene, eller krav basert på publisitetsrettigheter, ærekrenkelse eller invasjon eller privatliv. Falske eller villedende oppføringer eller handlinger vil gjøre deltakeren ikke kvalifisert. Sponsor forbeholder seg, etter eget skjønn, den umiddelbare og ubegrensede retten til å diskvalifisere enhver deltaker eller prisvinner, hvis enten begår eller har begått noen handling, eller har vært involvert eller blir involvert i enhver situasjon eller hendelse som sponsoren anser sannsynlig å underkaste seg Sponsor, deltaker eller vinner til latterliggjøring, skandale eller forakt eller som reflekterer ugunstig på sponsoren på noen måte. Hvis slik informasjon blir oppdaget av sponsor etter at en vinner har mottatt varsel om sin pris og før prisen deles ut, kan sponsor oppheve prisen i sin helhet. Hvis en del av hans / hennes premie allerede er tildelt, kan Sponsor trekke resten av prisen som er oppfylt. Sponsorens avgjørelser er endelige og bindende i alle forhold relatert til dette avsnittet. Sponsor er ikke ansvarlig for noen typografiske eller andre feil i utskriften av tilbudet, administrasjonen av konkurransen eller i kunngjøringen av prisen.

6. INTERNETT: Sponsor er ikke ansvarlig for tapt eller forsinket registrering eller for elektroniske overføringsfeil som resulterer i utelatelse, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i operasjoner eller overføring, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til eller endring av inngangsmateriale, eller for teknisk , nettverk, telefonutstyr, elektronisk, datamaskin, maskinvare eller programvarefeil eller begrensninger av noe slag, eller unøyaktige overføringer av eller manglende mottak av oppføringsinformasjon fra sponsor eller presentatør på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett eller på et hvilket som helst nettsted eller hvilken som helst kombinasjon derav. Hvis Internett-delen av programmet av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøre som planlagt, inkludert infeksjon av datavirus, feil, tukling, uautorisert inngripen, svindel, tekniske feil eller andre årsaker som ødelegger eller påvirker administrasjonen, sikkerhet, rettferdighet , integritet eller riktig gjennomføring av denne konkurransen, forbeholder sponsoren seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver person som tukler med påmeldingsprosessen, og å kansellere, avslutte, endre eller suspendere konkurransen. Sponsor forbeholder seg retten til å velge vinnere fra kvalifiserte bidrag mottatt fra og med avslutningsdatoen. FORSIKTIG: Ethvert forsøk fra en deltaker å bevisst skade et nettsted eller undergrave den lovlige driften av spillet er et brudd på kriminelle og sivile lover, og hvis et slikt forsøk blir gjort, forbeholder Sponsor seg retten til å kreve erstatning fra en slik deltaker til lovens fulle omfang. Hvis det er en tvist om identiteten til deltakeren, vil prisen tildeles den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen. Den 'autoriserte kontoinnehaveren' er definert som den fysiske personen som e-postadressen er tildelt.

7. GJELDENDE LOV: Denne konkurransen styres av de interne lovene i staten New York uten hensyn til prinsippene for lovkonflikt. Alle saker og krav knyttet til denne konkurransen må anlegges for en domstol med kompetent jurisdiksjon i City of New York, uten å bruke klagesaker.

8. SEVERABILITET: Hvis en bestemmelse i disse reglene blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon eller utnevnt voldgiftsdommer, skal en slik avgjørelse på ingen måte påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av noen annen bestemmelse heri.

9. VINNERLISTE: For vinners navn, sjekk tilbake til The Daily South etter 30. september 2013, tilgjengelig i en periode på 30 dager.

10. SPONSOR: Sponsoren til denne konkurransen er SouthernLiving.com, P.O. Boks 1748, Birmingham, AL 35201